Κ α λ α β ρ υ τ α

Κ α λ α β ρ υ τ α
Το χιονοδρομικο κεντρο

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Απόφαση: Πώς θα γίνεται η τουριστική μίσθωση σπιτιών


Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ.Γιώργο Πιτσιλή, η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
Η απόφαση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών στην οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Πρόνοια της απόφασης είναι η δημιουργία απλών και σύντομων διαδικασιών, που θα ολοκληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του site της Α.Α.Δ.E.. Παράλληλα, με σκοπό τόσο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, όσο και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, έχει αναπτυχθεί συνεργασία της Α.Α.Δ.Ε. με τις ψηφιακές πλατφόρμες, που μεσολαβούν στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Με την απόφαση τίθενται, για πρώτη φορά, οι προϋποθέσεις τόσο για τον προσδιορισμό, ανά φορολογικό έτος, του συνολικά αποκτηθέντος εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όσο και της δυνατότητας διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πήγες.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, που συνάπτονται από την 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ο Διαχειριστής, η έννοια του οποίου ορίζεται στη σχετική διάταξη του ν. 4446/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούται να προχωρήσει στις εξής κινήσεις:
 Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
 Yποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή,
 Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος.
 Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).
Σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.
Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής». Ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, με δυνατότητα εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν δεν οριστικοποιήσει τα στοιχεία μέχρι αυτή την προθεσμία, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά.
Τα στοιχεία, που καταχωρούνται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση, είναι, τουλάχιστον, ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης, η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας, τα  στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη – λήξη της μίσθωσης και ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.
Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:
α. Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
β. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,
γ. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους Διαχειριστές, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους Διαχειριστές.πηγη μου http://www.tornosnews.gr/permalink/28123.html

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Οι Ιχθείς


η Σελήνη που έχει περισσότερη επιρροή στον δεύτερο δεκανό, από 1 Μαρτίου έως 10 .
Οι Ιχθείς του δεύτερου δεκανού έχουν έντονη την επιρροή της Σελήνης, κάτι που τους κάνει να δημιουργούν όμορφες και δυνατές σχέσεις με τους Καρκίνους. Είναι άτομα που ενδιαφέρονται για τους άλλους με το κλασικό στυλ των Ιχθύων, αλλά έχουν και μια έντονη προσκόλληση στην οικογένεια . Μπορεί να αποφασίσουν να γράψουν την ιστορία του οικογενειακού τους δέντρου ή να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση, ειδικά αν σχετίζεται με το παρελθόν, είναι για παράδειγμα μια γκαλερί με αντίκες. Η τεράστια ευαισθησία που έχουν τους κάνει να προσκολλώνται σε άτομα και καταστάσεις που ίσως και να μην τους αξίζουν. Γίνονται εύκολα θύματα των άλλων, που ξέρουν ότι έχουν δύναμη επάνω σε έναν Ιχθύ. Μπορεί να είναι συναισθηματικά «ριγμένοι» μέσα στην οικογένειά τους, μπορεί να είναι τα θύματα της σχέσης τους. Έχουν έντονη προφητική δύναμη που εκδηλώνεται μέσα από όνειρα και οράματα. Ταυτόχρονα είναι οξυδερκείς και παρατηρητικοί, απλά δεν χρησιμοποιούν αυτή τους την γνώση για να χειριστούν άλλους ανθρώπους.
Οι καρμικοί σύντροφοι των Ιχθύων είναι οι Ζυγοί και οι Λέοντες. Είναι τα ζώδια τα οποία προορίζονται σε αυτήν την ζωή να δώσουν και να πάρουν μαθήματα από τους βαθιά αισθαντικούς Ιχθείς Η αφηρημάδα του είναι σημαντικό χαρακτηριστικό του και πολλές φορές εκνευρίζει η τάση του να «ζει στο κόσμο του». 
Ιχθύς και Έρωτας
Ο Ιχθύς όντας πολύ συναισθηματικό ζώδιο, πιστεύει στον έρωτα και παραδίνεται με όλο το ρομαντισμό και την ευαισθησία που τον διακατέχουν. Από την αρχή κιόλας μίας γνωριμίας μιλά ποιητικά, δένεται ψυχικά και φλερτάρει κάθε φορά σαν να έχει βρει την αδερφή ψυχή του. Του αρέσει να προσφέρει όλο του το είναι στο ταίρι του και ζει τη σχέση του με ρομαντισμό και πάθος. Συχνά απογοητεύεται γιατί εξιδανικεύει τον σύντροφο, δένεται ψυχικά και φτιάχνει σενάρια για ιδανικό κοινό μέλλον. Στο σεξ είναι ασυγκράτητα παθιασμένος και εκφράζει όλα του τα συναισθήματα στο κρεβάτι. Είναι μάλλον άπιστος, αφού παρασύρεται πολύ εύκολα από πάθη και συναισθήματα, και δεν ακούει ποτέ τη λογική. Η ευαίσθητη ψυχή του δεν δέχεται καθόλου εύκολα το χωρισμό, και μπορεί να έχει και συνέπειες μελαγχολίας ή κατάθλιψης. Ακόμα κι αν είναι δική του επιλογή, οι αναμνήσεις ενός χαμένου έρωτα θα τον πονάνε για πάντα.

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Drone Camera

Ο θάνατος των τοπογράφων Μηχανικών ( ο ρουφιάνος του κράτους) Ολοι μπήκαν στην πολεοδομία, εφορία κ.α κι όμως ακόμα ψαχνόμαστε.....με χαράτσια!!!

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και ο Αγιος Αμβρόσιος

Ο Άγιος Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος προσεύχεται για την σωτηρία της ψυχής όλων των απίστων και αμαρτωλών, Ο Δήμαρχος θαυμάζει με απορία τον Αγιο. Ο θεός να βάλει το χέρι του.  

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Οι γονείς του Δημάρχου

Ο Ανδρέας  και η Λεμονιά  Λαζουρά οι δύο γονείς  του Δημάρχου μας, που πριν λίγες ημέρες τελέσαμε  το ετήσιο μνυμόσυνο στην Ανω Βλασία, και των δύο μαζί.Μετα από ένα έτος διαφορά, ο σύζυγος αντάμωσε στην γειτονιά των αγγέλων την σύζυγο του, για να πορευτούν πλέον μαζί στην αιωνιότητα, όπως όρισαν οι γραφές.Φεύγοντας ευχαριστημένοι αφού καμάρωσαν παιδιά και εγγόνια.

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Αθάνατος


 Στοίχοι: Αλκης Αλκαίος Μουσική: Μάριος Τόκας Εκτέλεση : Δημήτρης Μητροπάνος
Είδα στον ύπνο μου εχτές
χρυσές ανταύγειες και φωτιές να μας τυλίγουν
παίζαν χιλιάδες μουσικές
και συ τα σύννεφα να διώχνεις που μας πνίγουν
Είδα θεούς να αιμορραγούν
νύμφες να λούζονται σε μαύρους καταρράχτες
παιδιά να μας καθοδηγούν
κρίνα ν’ ανθίζουνε στου κόσμου όλους τους φράχτες

Είδα το φίδι να πετά
και τ’ αετόπουλο να σέρνεται στο χώμα
είδα πανό μοναχικά
να τραγουδάνε πως υπάρχουμε ακόμα
Είδα το φίδι να πετά
και τ’ αετόπουλο να σέρνεται στο χώμα
είδα πανό μοναχικά
να τραγουδάνε πως υπάρχουμε ακόμα

Είδα στης πόλης τα στενά
γονατισμένους πρίγκηπες να ξαγρυπνάνε
σκλάβους να σπάνε τα δεσμά
κι άλλα δεσμά πιο ματωμένα να ζητάνε
Είδα γενναίους εραστές
να καθρεφτίζονται σε δρόμους από χιόνι
είδα αστυνόμους, δικαστές
απ’ τα κλεφτρόνια να γυρεύουνε συγγνώμη

Είδα το φίδι να πετά
και τ’ αετόπουλο να σέρνεται στο χώμα
είδα πανό μοναχικά
να τραγουδάνε πως υπάρχουμε ακόμα
Είδα το φίδι να πετά
και τ’ αετόπουλο να σέρνεται στο χώμα
είδα πανό μοναχικά
να τραγουδάνε πως υπάρχουμε ακόμα

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Δημιουργός Χρήστος Ναντής


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

 ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝ.ΛΑΖΟΥΡΑ

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Μικης Θεοδωράκης Βασίλης Λέκκας


╡Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
╡Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης
╡Τραγούδι: Βασίλης Λέκκας
╡Μπουζούκι: Δημήτρης Λάππας
╡Πιάνο: Δέσποινα Στεφανίδου
╡Κιθάρα: Θανάσης Γάτσι
Στα Ιμαλάϊα από Ισραηλινό παραδοσιακό συγκρότημα

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Καλάβρυτα για πάνταΖήσε για πάντα εδώ : Θα κερδίσεις ζωή είναι σίγουρα
"Κάλιο Πρώτη στο χωριό παρά δεύτερη στην πόλη". 
Σκέψου το καλύτερα. πηγή ΕΓΩ !!!

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Τα ζώα κάνουν καλό στην υγεία

Διάφορες έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια κατηγόρησαν τις γάτες σχεδόν για τα πάντα: από την πρόκληση καρκίνων μέχρι ψυχικές διαταραχές. Ωστόσο, νέες έρευνες δείχνουν πως οι γάτες έχουν θετική συμβολή στην ανθρώπινη υγεία, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνων και άλλων ασθενειών.
Ενδεικτικά, έρευνα που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Biology Letters κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμμία σύνδεση ανάμεσα στον καρκίνο του εγκεφάλου σε μεσήλικες και την κατοχή κατοικίδιας γάτας. 
Παρόμοιο ήταν το συμπέρασμα της ερευνήτριας Μαριόν Βιτκόκ του ερευνητικού κέντρου Tour du Valat στη μεσογειακή Γαλλία, η οποία επισημαίνει πως όχι μόνο δεν υπάρχει σύνδεση, αλλά ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου του εγκεφάλου είναι μειωμένος στους ιδιοκτήτες γατών.
Ο λόγος της θετικής επίδρασης των κατοικιδίων στην ανθρώπινη υγεία δεν έχει ακόμα διακριβωθεί.
Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα κατοικίδια κάνουν καλό στην υγεία όπως η πρόσφατη που δείχνει ότι τα σκυλιά προστατεύουν τα βρέφη από λοιμώξεις του αναπνευστικού (διαβάστε σχετικά στο econews).
Πλήθος άλλων ερευνών αποδεικνύουν τα οφέλη των κατοικιδίων στην ψυχική υγεία, ειδικά στους μαθητές, τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες. Πηγή: Καλά Νέα
 http://www.schizas.com

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Παρόν… Το κλειδί για την ευτυχία

Η προσοχή και η συγκέντρωση δεν έρχεται εύκολα. Οι περισσότεροι ενήλικες δεν μπορούν πλέον να συγκεντρωθούν σε τίποτε. Η προσοχή τους όλο διασπάται. Διασπάται από τον καταιγισμό της πληροφορίας και της επικοινωνίας, που ενώ σε σωστές δόσεις θα ήταν ευεγερτικός, σε όλον αυτόν τον κυκεώνα είναι απλά καταστροφικός. E-mails, κοινωνικά δίκτυα, τηλέφωνα, μηνύματα, κακές ειδήσεις, εργασιακό και οικονομικό στρες, οικογένεια, σχέσεις, όλα αυτά κάνουν εύκολα το μυαλό να «μπλοκάρει», να γεμίσει με άχρηστες πληροφορίες και να χάνει ότι ουσιαστικό ενδιαφέρει τον καθένα. Και συγκεκριμένα το ουσιαστικότερο: Το δώρο τού να είναι ζωντανός. Το σώμα καταρρέει κάτω από το βάρος αυτών των πιέσεων. Μπορεί στην αρχή να μη γίνει εύκολα αντιληπτό, αλλά με το καιρό θα εκδηλωθεί με τη μορφή ψυχοσωματικών συμπτωμάτων (το αισιόδοξο σενάριο) ή αν παρατραβήξει πολύ η πίεση, με μη αναστρέψιμες ασθένειες (το χειρότερο).
Το πιο σημαντικό στη ζωή είναι η ποιότητα των εμπειριών μας. Το να αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε την κάθε στιγμή, ότι τη μοιραζόμαστε με όσους αγαπάμε, να την απολαμβάνουμε όταν αυτή συμβαίνει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, από ότι φαίνεται τελικά, να εφαρμοστεί αυτό που θεωρείται αυτονόητο. Το μυαλό είναι σε μια διαρκή κίνηση, «πηδάει» από το παρόν στο παρελθόν και στο μέλλον, δεν στέκεται ήσυχο ούτε μια στιγμή, μας κάνει να χάνουμε τη στιγμή που ζούμε, γιατί πολύ απλά (σχεδόν πάντα) είναι αλλού. Και έτσι χάνεται η ευτυχία που προέρχεται από τις στιγμές της καθημερινότητας, δεν αξιολογείται σωστά και θεωρείται αυτονόητη, ότι θα είναι πάντα εκεί, να μας περιμένει πότε θα της δώσουμε τη σημασία που της αξίζει.
Η ευτυχία όμως δεν θα είναι πάντα εκεί δυστυχώς (κάτι που ήδη γνωρίζουμε). Τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή και οι κακές στιγμές διαδέχονται τις καλές και το αντίστροφο.
Άρα το θέμα είναι να μπορούμε να απολαύσουμε τις καλές μας περιόδους, να είμαστε στο παρόν όταν συμβαίνουν. Το μυαλό μας να είναι εκεί και να τις απολαμβάνει. Το αυτονόητο δηλαδή, που όμως τελικά είναι και ότι πιο δύσκολο.
Το μυαλό πρέπει να «σταθεί», να ηρεμήσει, να δώσει προσοχή σε απλά πράγματα, να τα απολαύσει. Προσπαθήστε να είστε παρόν στις στιγμές σας, στο τώρα σας. Αν ζείτε μια ευτυχισμένη στιγμή, βιώστε τη με κάθε αίσθησή σας. Ακούστε ότι γίνεται, δείτε ότι συμβαίνει, μυρίστε το άρωμά της, καταγράψτε τη στο μυαλό σας.
Θα σας χρειαστεί στο μέλλον, γιατί η ανάμνησή της θα σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα σε πιο δύσκολες φάσεις της ζωή σας. Πηγή: http://www.ipop.gr  / http://www.schizas.com


Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Ωρες στοχασμού, μοναχικές σκέψεις


Στίχοι: Πολυξένη Βελένη
Μουσική: Νίκος Παπάζογλου
Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Παπάζογλου

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ-Ποίημα


Μουσική : Μάνος Χατζιδάκις, Σερενάτα για την σεξουαλική απουσία

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Ζωγραφικη

Απο Κίμωνα Μανέτα Καθιστή γυναίκα στην ΄Ανδρο 100 Χ 70 εκ λάδι σε καμβά 2001


Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Η ΞΑΝΘΟΥΛΑ

http://youtu.be/H13JD_ecxys ( click here ) = Ο Ναύτης του Μ. Χατζηδάκη

Η ΞΑΝΘΟΥΛΑ

( του Διονυσιου Σολωμου )

Την ειδα την Ξανθουλα
την ειδα ψες αργα,
που εμπηκε στη βαρκουλα
να παη στην ξενιτεια.

Εφουσκωνε τ' αερι
λευκοτατα πανια,
ωσαν το περιστερι,
που απλωνει τα φτερα.

Εστεκονταν οι φιλοι
με λυπη, με χαρα
κι' αυτη με το μαντηλι
τους αποχαιρετα.

Και το χαιρετισμο της
εσταθηκα να ιδω
ως που η πολλη μακροτης
μου το 'κρυψε και αυτο.

Σ' ολιγο σ' ολιγακι
δεν ηξερα να πω
δεν εβλεπα πανακι
η του πελαγου αφρο.

Κι αφου πανι, μαντηλι
εχαθη στο νερο,
εδακρυσαν οι φιλοι
εδακρυσα κι' εγω.

[ Δεν κλαιγω τη βαρκουλα,
δεν κλαιγω τα πανια
μον' κλαιγω την Ξανθουλα
που παει στην ξενιτεια.

Δεν κλαιγω τη βαρκουλα
με τα λευκα πανια,
μον' κλαιγω την Ξανθουλα
με τα ξανθα μαλλια! ]